Technologie 3D

Leica 3D Disto jest jednym z najciekawszych urządzeń pomiarowych 3D przeznaczonych do pomiarów ogólnobudowlanych. Instrument ten pozwala wyznaczać współrzędne mierzonych punktów i w ten sposób szybko i bezproblemowo określać kształty i rozmiary mierzonych obiektów. Technologie pomiarowe 3D pozwalają zastąpić praktycznie wszystkie drobne ręczne narzędzia pomiarowe. Są w stanie mierzyć łuki, krzywizny, prostopadłości, równoległości, wspomagać realizację prac budowlanych, a przy tym wszystkim ich obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga posiadania fachowej wiedzy.

Bardzo istotną kwestią w przypadku korzystania z technologii 3D w zadaniach inwentaryzacyjnych jest wynik pomiaru. W przypadku dalmierza skanującego Leica 3D Disto efektem prac jest plik DXF - standardowy format danych otwierany w większości programów projektowych CAD. Praktycznie po zakończeniu pomiarów w terenie dane są gotowe do dalszej obróbki. Operator oprogramowania może natychmiast rozpocząć projektowanie mebli kuchennych, schodów, blatów kamiennych, konstrukcji stalowych i wielu, wykonywaniu rzutów inwentaryzacji architektonicznych itp. Cyfrowa wymiana danych między instrumentem pomiarowym a komputerem to gwarancja bezbłędności, która często pojawia się przy pomiarach ręcznych i notowaniu na kartce papieru.

Trzeba też mieć na uwadze, że pomiary instrumentami 3D, w tym praca za pomocą Leica 3D Disto, odbywa się jednoosobowo. Zdalny pomiar odległości metodą bezlustrową pozwala mierzyć najbardziej niedostępne elementy konstrukcji budowlanych bez potrzeby stosowania dodatkowych drabin czy rusztowań. To ogromna oszczędność czasu, która przy wysokiej dokładności wyników i ich bezbłędności znacząco podnosi wydajność pracy osób zajmujących się pracami pomiarowymi.

Producent