Teodolity

Teodolity są narzędziami niezbędnymi w pracy nowoczesnego inżyniera i budowlańca. Jest sprzęt przeznaczony głównie do wyznaczania pionowości, tyczenia linii prostych, wyznaczania kątów i ewentualnie spadków. Prace pomiarowe teodolitami mogą odbywać się zarówno na etapie wykonawczym, jak i w momencie kontrolowania zrealizowanych robót. Największą zaletą teodolitów jest bardzo łatwa obsługa. Oznacza to, że do opanowania tego instrumentu wystarczy tylko kilka chwil.

Na rynku teodolitów znajdziemy dwa rodzaje instrumentów - modele z optycznym systemem odczytowym i instrumenty elektroniczne. Te pierwsze charakteryzuje przede wszystkim prostota budowy i niezawodność. Nie wymagają zasilania i można ich używać praktycznie w każdej sytuacji na placu budowy. Z kolei teodolity elektroniczne pozwalają dużo szybciej wykonywać pomiary. Głównie dlatego, że odczyty mierzonych kątów poziomych i pionowych wyświetlane są od razu na ekranie instrumentu. Użytkownik może w nim dodatkowo zmieniać jednostki pomiarowe kątów poziomych (stopnie, grady) i pionowych (stopnie, grady, procenty).

Teodolity elektroniczne mogą występować w wielu konfiguracjach. Są na rynku modele z modułem laserowym, który wyświetla plamkę i w ten sposób przyspiesza celowanie - obserwator nie musi patrzeć w okular lunety. Wyświetlana plamka laserowa może służyć również do ustawiania elementów konstrukcyjnych na widoczny punkt. Można w ten sposób szybko poziomować obiekty elementy konstrukcyjne, tyczyć szalunki i wyznaczać spadki. Pewnym rozwinięciem technologicznym teodolitu elektronicznego jest tachimetr, czyli instrument mierzący oprócz kątów także odległości. Ten rodzaj sprzętu pomiarowego ma dużo większe możliwości praktyczne.

Producent