Poziomice laserowe

Poziomice laserowe są instrumentami, które służą do poziomowania i pionowania elementów o dużych rozmiarach. Generowana przez moduł laserowy plamka pozwala przenosić ustalony poziom lub pochylenie na inne obiekty oddalone od miejsca ustawienia samej poziomicy. Plamka laserowe może również służyć do wykonywania podstawowych pomiarów różnic wysokości czy też odchyleń od pionu. Dzięki niej można więc szybko i bardzo dokładnie wykonywać pomiary, które często są nie do zrealizowania za pomocą tradycyjnej poziomicy (np. wyznaczenie stałego spadku rury na całej jej długości).

Moduły laserowe montowane są zarówno w zwykłych poziomicach libellowych, jak i w poziomnicach elektronicznych. Największe możliwości pomiarowe ma oczywiście poziomica elektroniczna z modułem laserowym. Dzięki możliwości pomiaru cyfrowego pochyleń można nią np. wyznaczać spadki o zadanej wartości procentowej. W poziomicach stosuje się najczęściej moduły punktowe, choć są modele ze specjalnymi pryzmatami łamiącymi, które wyświetlają także pionową linię. Większość poziomic laserowych dostarczana jest z dodatkowym wyposażeniem. Są to głównie specjalne spodarki, które pozwalają obracać poziomicę dookoła i mocować ją np. na statywie fotograficznym, czy dodatkowe podstawki z nóżkami do regulacji pochylenia poziomicy i wyświetlania wiązki pod skosem.

Poziomice laserowe występują głównie w obudowach o niewielkich długościach. Jest to przeważnie 30-60 cm. Ale sprzęt ten, właśnie dzięki wyświetlaniu punktu i linii laserowych może być krótki, a dzięki temu poręczny i łatwy w przechowywaniu. Wiele instrumentów dostarczanych jest w plastikowych walizkach transportowych, w których oprócz samej poziomicy mieszczą się wszystkie pozostałe akcesoria pomiarowe.

Producent