Taśmy pomiarowe

Taśmy pomiarowe są jednymi z najstarszych przyrządów mierniczych na świecie. Do dziś służą do wyznaczania długości mierzonych obiektów lub odległości między poszczególnymi elementami. Teraźniejsze taśmy pomiarowe są dość dokładnymi instrumentami. Głównie za sprawą materiałów używanych do produkcji wstęg i technologii nanoszenia podziału. Taśmy, które zapewniają najwyższe dokładności pomiarów (I klasa) są wykonywane głównie ze stali - materiału odpornych na rozciąganie.

Taśmy pomiarowe kategoryzujemy głównie pod względem długości. Taśmy krótkie - od 1 do 20 m - zwijane są zwykle w zamkniętych kapslach. Taśmy długie - od 20 do 100 m - nawinięte są przeważnie na otwarte ramy. Wstęgi taśm mogą mieć różne kolory. Zwykle są to biały, żółty i naturalny stalowy. Na taśmę nanoszone są podziały poprzez nadruk lub trawienie. W większości przypadków wstęgi ruletek stalowych pokryte są dodatkowymi warstwami chroniącymi podział przed ścieraniem się i samą stal przed rdzewieniem.

Jednym z kryteriów wyboru właściwej taśmy pomiarowej jest także rodzaj naniesionego podziału. Są taśmy z podziałem centymetrowym lub milimetrowym. Te pierwsze mogą być używane do mniej dokładnych pomiarów. Warto także zwrócić uwagę na umiejscowienie zera podziału. Może się ono znajdować na samym początku taśmy lub być przesunięte o np. 10 cm. Wtedy mówimy, że taśma ma tzw. rozbiegówkę. Taśmy bez rozbiegówki są wygodniejsze przy pomiarach "od czoła" obiektów (np. między ścianami). Choć w większości przypadków ramy taśm pomiarowych wykonane są z aluminium, to zdarzają się również modele w twardym i lekkim tworzywie sztucznym ABS.

Producent