Skanery laserowe 3D

Skanery laserowe 3D to jedne z najbardziej zaawansowanych instrumentów przeznaczonych do masowego zbierania danych przestrzennych. Urządzenia te, mierząc odległości i kąty, wyznaczają w ciągu 1 sekundy położenie nawet 2 milionów punktów (!) i tworzą z nich - w nawet poniżej minuty - tzw. chmurę. W trakcie pomiaru skaner laserowy może rejestrować dodatkowo zdjęcia (HDR lub termograficzne) mierzonego obiektu, które nakładane są na chmurę, nadając jej realistyczne kolory. Skanery laserowe 3D - w zależności od klasy i zaawansowania - pozyskują chmury punktów z dokładnością pojedynczych milimetrów, a ich zasięg pracy przekracza niekiedy kilkaset metrów. Ekstremalnie wysoka prędkość zbierania danych w połączeniu z wysoką ich dokładnością sprawiają, że pomiary inwentaryzacyjne skaningiem laserowym są kilkukrotnie wydajniejsze od klasycznych metod geodezyjnych.

Integralnym elementem wyposażenia każdego skanera laserowego 3D jest oprogramowanie - do sterowania pracą samego instrumentu (instalowane na tabletach) i do późniejszej podstawowej obróbki chmury punktów. Aplikacje terenowe służą głównie do ustawiania parametrów pracy instrumentu (np. rozdzielczość) i kontrolowania przebiegu prac pomiarowych poprzez podgląd spójności danych zbieranych na kolejnych stanowiskach. Z kolei głównym zadaniem narzędzi biurowych jest łączenie chmur punktów w jeden model 3D i eksportowanie ich do formatów plików używanych w najpopularniejszych aplikacjach do projektowania CAD/CAM i BIM. W programach tych można również generować raporty pomiarowe czy tworzyć podstawowe przekroje i rzuty.

Skanery laserowe 3D znajdują zastosowanie głównie w szeroko pojętym budownictwie i przemyśle. Są najlepszą metodą pomiarową do prowadzenia inwentaryzacji architektonicznych, szczególnie obiektów, do których nie ma bezpośredniego dostępu (np. ruiny). Z chmury punktów może powstawać dokumentacja projektowa w postaci rzutów i przekrojów, modele 3D bądź realistyczne ortofotomapy. Pomiary ze skaningu są także doskonałym źródłem danych do systemów modelowania informacji o budynku (BIM) i stanowią podstawę do transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej (AEC).
Skanowanie laserowe jest też często jedyną metodą inwentaryzacji złożonych instalacji przemysłowych. Na podstawie chmury punktów i z zastosowaniem specjalistycznych aplikacji można wykonywać skomplikowane analizy przestrzenne - np. badać pionowość, płaszczyznowość, zniekształcenia i porównywać wyniki do istniejących modeli 3D mierzonych elementów.
Odpowiednio dobrany skaner laserowy 3D sprawdzi się też doskonale w pomiarach topograficznych - tworzeniu numerycznych modeli terenu (DTM), szybkiego i bezpiecznego określania objętości hałd materiałów sypkich, mierzenia wielkości wydobycia w kopalniach odkrywkowych czy analizy postępu prac budowlanych (ziemnych). 

por%C3%B3wnanie%20skaner%C3%B3w%20Leica%