Tachimetry i teodolity

Tachimetry elektroniczne to zaawansowane instrumenty pomiarowe stosowane głównie przez geodetów, choć coraz częściej używane w branży budowlanej i przemysłowej (np. przy pomiarze konstrukcji stalowych). Urządzenia te mierzą kąty i odległości i na tej podstawie obliczają współrzędne. Dzięki zastosowaniu w tachimetrach wewnętrznego oprogramowania już w trakcie pomiaru można z pomierzonych współrzędnych obliczać dodatkowe wielkości (np. odległości między punktami, różnice wysokości). Bardziej zaawansowane modele potrafią mierzyć i liczyć naprawdę skomplikowane konstrukcje geometryczne (np. elementy tras drogowych).

Tachimetry elektroniczne dzieli się ze względu na dokładność pomiaru kątów, a także zasięg dalmierza. Podstawowe tachimetry o dokładnościach 5-7 sekund przeznaczone są do wykonywania podstawowych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wersje 2-3-sekundowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane do bardziej wymagających zadań inżynieryjnych. Z kolei wersje 1-sekundowe zarezerwowane są dla najbardziej wymagających użytkowników realizujących także pomiary przemysłowe. Tachimetry o coraz lepszych dokładnościach mają zwykle bardziej rozbudowane oprogramowanie pomiarowe. Najbardziej zaawansowane tachimetry działają pod kontrolą systemów operacyjnych Windows.

Większość tachimetrów elektronicznych pozwala realizować bezlustrowe pomiary odległości. Dalmierze potrafią bez używania dodatkowego pryzmaty odległości nawet kilkusetmetrowe. Dzięki tej funkcji pomiary w dużej części wykonuje się bez potrzeby podchodzenia i stawiania na mierzony punkt tyczki z lustrem. Najdroższe modele pozwalają realizować pomiary jednoosobowe w trybie zmotoryzowanym. Tachimetr bowiem potrafi śledzić lustro przestawiane na kolejne mierzone pikiety. Tachimetry zrobotyzowane znacznie przyspieszają pomiary i ograniczają liczebność zespołu prowadzącego prace w terenie.

Producent