Czerwony? Zielony? A może podczerwony?

Jednym z kryteriów wyboru lasera obrotowego jest barwa światła, jaką emituje dioda półprzewodnikowa. Musimy pamiętać, że to nie nasze upodobania estetyczne powinny decydować o wyborze konkretnego niwelatora laserowego, a rodzaj prac, jakie nim zamierzamy wykonywać.

Laser czerwony - najpopularniejszy i najtańszy w produkcji laser stosowany w niwelatorach rotacyjnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą widocznością wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie dociera zbyt dużo światła słonecznego. W takich sytuacjach można nim pracować bez konieczności stosowania odbiornika laserowego. 
Podczas pomiarów na zewnątrz czerwona wiązka lasera jest widoczna w odległości zaledwie kilku metrów od stanowiska instrumentu. Do pomiarów na większych odległościach konieczne jest stosowanie sensora, który odbiera sygnał z lasera rotacyjnego i "pokazuje" jego położenie w przestrzeni.
Zasięg lasera obrotowego z czerwoną wiązką lasera to przeważnie kilkaset metrów (średnica obszaru).


Niwelator laserowy Leica Roteo 35 WMR z czerwoną wiązką

Laser zielony - niwelatory obrotowe z takim laserem są przeważnie droższe od instrumentów "czerwonych", głównie z powodu konieczności stosowania zaawansowanej elektroniki, jednak przewyższające te ostatnie widocznością wiązki w nasłonecznionych miejscach.


Niwelator obrotowy laserowy Agatec RL 110 G z zieloną wiązką

Analizując poniższy wykres zależności czułości ludzkiego oka od długości światła, zauważymy, że nasze oko jest 4-krotnie bardziej czułe na kolor zielony niż na czerwony. A bardziej użytkowo – linię zielonego lasera widzimy 4 razy lepiej niż czerwonego. Przekłada się to bezpośrednio na zasięg pracy instrumentu.

Zieloną wiązkę lasera obrotowego widać z ok. 30 m, podczas gdy efektywny zasięg pracy bez odbiornika lasera z czerwonym światłem to około kilkanaście metrów. Dobra widoczność zielonej wiązki oznacza większą dokładność poziomowania, precyzyjniejsze wyznaczania pionów, większy komfort pracy w nasłonecznionych pomieszczeniach.
Zasięg lasera obrotowego z zieloną wiązką lasera jest podobny do laserów czerwonych i osiąga zwykle kilkaset metrów (średnica obszaru).
Nie ma jednak róży bez kolców. Należy pamiętać, że przewodnictwo półprzewodników (diody laserowej) jest mocno zależne od warunków fizycznych, np. od temperatury. Okazuje się, że zielony laser traci swoje atuty (widoczność) w ujemnych temperaturach. Producenci zalecają więc, by ten typ lasera budowlanego używać w temperaturach powyżej 0°C.

Laser podczerwony - występuje w najbardziej zaawansowanych technologicznie niwelatorach laserowych, a tym samym najdroższych. Wiązka generowanego przez nie światła jest niewidoczna dla ludzkiego oka, dlatego praca z takimi urządzeniami może odbywać się wyłącznie we współpracy z odbiornikiem sygnałów.
Niwelatory obrotowe z wiązką podczerwoną stosuje się przeważnie na dużych placach budowy, głównie w zestawach wspomagających sterowanie maszynami budowlanymi.
Zasięg pracy takim laserem obrotowym może osiągać nawet 1200 m (średnica obszaru).

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... BHP ponad wszystko - bezpieczna praca laserem rotacyjnym