Gwarancja Leica

przedłuż gwarancję Leica

Należy spełnić poniższe warunki, aby przedłużyć gwarancję instrumentu:

  • Rejestracji należy dokonać na stronie internetowej Leica Geosystems
  • Rejestracja musi zostać przeprowadzona do 8 tygodni od daty zakupu
  • Przedłużona gwarancja nie obejmuje akcesoriów dostarczanych z instrumentem


Do zgłoszenia serwisowego w okresie gwarancji należy dołączyć oryginalny dowód zakupu zawierający datę zakupu, kupon potwierdzający rejestrację (wydruk ze strony internetowej lub kupon rejestracyjny otrzymany e-mailem).

Międzynarodowa Gwarancja Producenta dla produktów Leica Geosystems obowiązuje podczas całego okresu gwarancji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji Obsługi Twojego instrumentu oraz na stronach internetowych  Leica Geosystems.

Przesłane dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do rejestracji Twojego instrumentu i nie zostaną przekazane do innych podmiotów.

Zarejestruj produkt