Kompensator elektroniczny w laserze rotacyjnym

Kompensator to taki wynalazek, który spotkamy praktycznie w każdym nowoczesnym instrumencie pomiarowym. W niwelatorach obrotowych zastosowano jego najbardziej zaawansowaną wersję.

Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku poradnika o niwelatorach optycznych opisałem krótko budowę i zasadę działania kompensatora wahadłowego tłumionego magnetycznie? Jest to bardzo prosty w swojej konstrukcji i skuteczny element, którego zadaniem jest poziomowanie osi celowej niwelatora optycznego. Użytkownik przed rozpoczęciem niwelacji musi jedynie ustawić sprzęt na statywie, zgrubnie spoziomować instrument za pomocą śrub nastawczych w spodarce, a za precyzyjne spoziomowanie osi celowej odpowiada już kompensator.

W laserach rotacyjnych także zastosowano kompensator, ale w wersji elektronicznej. Składa się on z wewnętrznych libell elektronicznych, które mierzą odchylenie instrumentu od poziomu (pionu), wysyłają sygnał do procesora, a ten przekazuje go dalej do serwomotorów, które poziomują wiązkę lasera.

Użytkownik instrumentu laserowego, podobnie jak w przypadku niwelatora optycznego, montuje niwelator obrotowy na statywie (i poziomuje zgrubnie nogami trójnoga, ponieważ lasery nie posiadają spodarek) lub ustawia na płaskiej powierzchni. Po włączeniu urządzenia siłowniki kompensatora doprowadzają głowicę do pionu i rozpoczyna się właściwy pomiar.

Kompensator elektroniczny jest jednym z najważniejszych i bardziej skomplikowanych podzespołów niwelatora laserowego. Jego dokładność, zakres i jakość wykonania decydują o końcowej dokładności lasera budowlanego.

Najważniejsze zalety kompensatora elektronicznego:

  • 2-krotnie wyższa dokładność poziomowania niż w przypadku kompensatora wahadłowego
  • większy zakres działania od kompensatora wahadłowego
  • możliwość integrowania elektroniki kompensatora z systemami ostrzegania o rozpoziomowaniu lasera rotacyjnego
  • możliwość poziomowania dwóch osi (poprzecznej i podłużnej) jednocześnie lub każdej oddzielnie podczas realizacji spadków przez niwelator laserowy

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej...Niwelator laserowy - różne tryby pracy