Niwelator laserowy - różne tryby pracy - tryb pionownika

Pionownik - do góry lub do dołu - służy w niwelatorze laserowym nie tylko do pionowego "przenoszenia" punktów między podłogą a sufitem, ale także do dokładnego ustawiania instrumentu np. nad początkiem spadku.

Pionownik laserowy występuje tylko w niektórych niwelatorach obrotowych. Mają go przeważnie te bardziej zaawansowane modele. Niektóre instrumenty posiadaja tylko pionownik do góry, niektóre tylko do dołu, a jeszcze inne i do góry, i do dołu.

Ta ostatnia konfiguracja wydaje się najbardziej użyteczna, ponieważ dzięki jednoczesnemu wyświetlaniu punktów do góry i do dołu użytkownik może wykonywać niwelatorem rotacyjnym dużo więcej zadań, niż gdy ma do dyspozycji laser tylko w jednym kierunku.

Tryb pionownika, gdy instrument ustawiony jest w pozycji poziomej na statywie lub bezpośrednio na podłożu, wykorzystywany jest przeważnie do dwóch zadań - przenoszenia w linii prostej punktów między podłogą i sufitem, a także do centrowania niwelatora nad punktem (np. precyzyjnego ustawiania lasera nad początkiem spadku w terenie). Pionownik do góry lub do dołu może posłużyć także jako wskaźnik miejsca wierceń przebiciowych między kondygnacjami (np. żeby zainstalować pionowo rurę kanalizacyjną lub wodociągową przebiegającymi przez pomieszczenia na różnych piętrach).

Gdy niwelator rotacyjny obrócimy o 90˚ i zamocujemy na statywie lub ustawimy bezpośrednio na podłodze (nie wszystkie lasery rotacyjne mają taką możliwość), to linię poziomą zdefiniowaną przez punkty pionownika można wykorzystać do wyznaczania prostoliniowości montażu ścian działowych czy określania miejsca posadowienia elementów konstrukcyjnych budowli.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Niwelator ze spadkami czy z płaszczyzną poziomą?