Niwelatory ze spadkami czy z płaszczyzną poziomą?

Możliwość realizowania przed laser obrotowy spadków jest jednym z najważniejszych kryteriów w jego wyborze. Funkcjonalność ta decyduje nie tylko o przydatności naszego sprzętu, ale również o cenie zakupu.

Na początek wyjaśnijmy sobie pojęcie realizacji spadków. Rozumiemy tutaj funkcję w niwelatorze, która pozwala elektronicznie pochylać wiązkę lasera w osi podłużnej (1 kierunek) lub poprzecznej (2 kierunki) instrumentu. Nie będziemy w tym odcinku poradnika poruszać kwestii pochylania wiązki z wyłączonym kompensatorem, która polega na fizycznym przechylaniu instrumentu na specjalnej płycie uchylnej.

Zmianę przebiegu wiązki z poziomej na pochyloną realizuje elektroniczny kompensator, który za pomocą wewnętrznych serwomotorów tak przechyla obrotową głowicę, by generowana przez nią płaszczyzna była pochylana o zdefiniowaną przez użytkownika wartość.

Wartość spadku (pochylenia głowicy laserowej) ustawia się za pomocą klawiatury na panelu sterowania niwelatora bądź na odległość, wykorzystując do tego celu pilota zdalnego sterowania. W zależności od klasy urządzenia wartość pochylenia płaszczyzny laserowej ustala się na dwa sposoby:

  • w modelach z wyświetlaczem wprowadza się zadaną wartość spadku (w procentach lub promilach), odddzielnie dla osi podłużnej i poprzecznej
  • w modelach bez wyświetlacza regulacja pochylenia odbywa się metodą wpasowania i wykorzystuje się do tego celu łatę laserową z odbiornikiem sygnału

Trzeba podkreślić, że najważniejszą zaletą - i jednocześnie największą przewagą lasera obrotowego z możliwością regulacji spadku nad tradycyjnym niwelatorem optycznym - jest sposób pomiaru. Płaszczyzna pochylona wyznacza stały spadek, więc określanie głębokości np. układania rurociągu odbywa się bez konieczności przeliczania wysokości poszczególnych odcinków. Pomiarowy stawia łatę z odbiornikiem laserowym na danym odcinku rury, a wiązka laserowa wskazuje mu, czy jest ona za nisko, czy za wysoko.

W niwelatorze pochylenie elektroniczne możemy ustawiać w zakresie kilku stopni lub procent. Zakres regulacji zależy od możliwości kompensatora. Im jest on większy, tym wyznaczymy większy spadek (większą różnicę wysokości) na krótkim obiekcie.

Który laser dla kogo?

Niwelator obrotowy wyznaczający tylko płaszczyznę poziomą przeznaczony jest głównie do prostych prac instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń, ale także do niezbyt skomplikowanych zadań niwelacyjnych na zewnętrznych placach budowy. Urządzeniem takim można wyznaczać płaszczyzny pochylone, ale do tego celu trzeba wykorzystać specjalną płyte uchylną. Niwelatory "poziome" są najtańsze w zakupie.

Laser obrotowy realizujący spadek w jednym kierunku jest idealną propozycją dla specjalistów związanych z pracami ziemnymi, układaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy drenacyjnych. Jest świetnym narzędziem wszędzie tam, gdzie trzeba łatwo i szybko określać wysokościowy przebieg infrastruktury naziemnej i podziemnej.

Niwelator rotacyjny z funkcja pochylania wiązki w dwóch kierunkach sprawdzi się we wszystkich wymienionych wyżej zadaniach. Jako głównych odbiorców tego modelu należy określić drogowców i brukarzy, którzy realizują obiekty o zdefiniowanych jednocześnie spadkach podłużnych i poprzecznych.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Pozioma, pionowa i skośna praca lasera rotacyjnego