Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. I

Sprawdzenie i rektyfikacja prostopadłości płaszczyzny głównej libelli pudełkowej do osi głównej niwelatora.

Przed rozpoczęciem właściwej rektyfikacji należy sprawdzić sprawność podzespołów mechanicznych niwelatora. Należy więc przyjrzeć się bliżej śrubom nastawczym spodarki, leniwce koła poziomego, śrubie ogniskującej okularu i obiektywu i ocenić je pod kątem płynności działania i obecności niepokojących luzów. Warto kilkakrotnie obrócić zamocowany na statywie instrument i sprawdzić, czy mechanizm osi głównej narzędzia nie jest zatarty. Tylko jeśli wszystkie podzespoły mechaniczne niwelatora są sprawne, można przejść do właściwej rektyfikacji urządzenia.

1. Poziomujemy instrument na statywie, doprowadzając libellę pudełkową do górowania (pęcherzyk ma się znaleźć w środku kółka).
2. Obracamy niwelator o 180° i obserwujemy, czy pęcherzyk libelli wyszedł z górowania. Jeśli nie, libella jest prawidłowo ustawiona. Jeśli tak, wymaga ona rektyfikacji. Wykonujemy to za pomocą zarówno śrub nastawczych spodarki (S1, S2, S3), jak i śrubek rektyfikacyjnych libelli (R1, R2, R3).

3. Wychylenie pęcherzyka libelli pudełkowej to dwie składowe - φ1 i φ2. Połowę błędu φ2 usuwamy, obracając w przeciwnym kierunku śruby nastawcze S2 i S3 spodarki. Drugą połowę tego samego błędu eliminujemy śrubkami rektyfikacyjnymi R2 i R3. Z kolei połowę błędu φ1 redukujemy za pomocą śruby S1, a drugą połowę śrubką rektyfikacyjną R1.
4. Dokonujemy sprawdzenia poprawności rektyfikacji jak w punkcie 2. W razie potrzeby powtarzamy czynności naprawcze.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. II