WSZYSTKO O NIWELATORACH OPTYCZNYCH

Jeszcze do niedawna – głównie ze względu na cenę – niwelator optyczny był narzędziem przypisanym do branży geodezyjnej. Teraz, kiedy można go kupić już za ok. 500 zł, naprawdę warto zainteresować się takim urządzeniem. Instrument ten jest, wbrew powszechnemu przekonaniu, bardzo prosty w obsłudze i wielce przydatny we wszelkich pracach budowlanych.

1. Niwelatory optyczne - z czym to się je?

Niwelator optyczny jest jednym z najprostszych w budowie i obsłudze instrumentów pomiarowych. Zgodnie ze swoją nazwą służy on do niwelowania, czyli wyznaczania różnic wysokości lub wysokości punktów pomiarowych. Niwelator optyczny z serii Leica NA dla..

2. Co decyduje o dokładności niwelatora?

Wbrew panującemu przekonaniu, to nie powiększenie lunety jest kluczowym parametrem niwelatora optycznego, a średnica obiektywu, która ma największy wpływ na jakość obrazu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów, niwelator to..

3. Obsługa niwelatora - niezbędne akcesoria

Niwelator bez dodatkowych akcesoriów jest jak samochód bez kół - piękny, ale nie jeździ. Sam instrument jest w zasadzie bezużytecznym gadżetem pomiarowym. Statyw - zwany często trójnogiem. Pod niwelator w zupełności wystarczy statyw aluminiowy. Jest on..

4. Zanim rozpoczniesz pomiar niwelatorem

Właściwa niwelacja musi zostać poprzedzona kilkoma czynnościami przygotowawczymi. Warto się do nich przyłożyć, bo często decydują o poprawności wyników. Żeby jak najbardziej usprawnić tę czynność, sprzęt najczęściej przykręca się do trójnożnego statywu..

5. To, co tygrysy lubią najbardziej - pomiar niwelatorem

Sposób pomiaru i zasadę obliczeń różnic wysokości omówimy na konkretnym zadaniu - niwelacja terenu to jedno z głównych zadań niwelatora. Sprawdźmy więc, jaka jest różnica wysokości między przeciwległymi bokami naszej działki. Obserwator, patrząc przez..

6. Pomiar odległości niwelatorem optycznym

Niwelatorem można mierzyć zgrubnie odległości. Nie trzeba więc używać dodatkowych dalmierzy czy taśm mierniczych.Do tego celu służą właśnie dwie dodatkowe poziome linie krzyża nitek. Żeby obliczyć odległość stanowiska niwelatora od łaty, należy..

7. Do czego służy koło poziome w niwelatorze optycznym?

Koło poziome wykorzystuje się przy niwelacji metodą punktów rozproszonych. To pomiar „w przód” rzędnych (wysokości) charakterystycznych punktów terenu  przy jednoczesnym określaniu ich położenia metodą biegunową.Niwelacja punktów rozproszonych to..

8. Koło poziome w niwelatorze - w gradach czy w stopniach?

W 90% transakcji handlowych klienci nie pytają o podział koła poziomego. Wiedzą, że wykorzystają je może raz w "życiu" niwelatora. Tych 10% niezdecydowanych postaram się przekonać do kupowania instrumentów z podziałem gradowym. Wartości kątów..

9. Słów kilka o dokładności niwelatorów optycznych

Miarą dokładności niwelatora optycznego, jest błąd średni mkm podwójnej niwelacji (w kierunku głównym i powrotnym) ciągu o długości 1 km. Błąd ten wyrażony jest w milimetrach. Jeśli wyznaczamy przewyższenie między dwoma punktami A i B metodą odczytów w..

10. Zrób to sam - polowa rektyfikacja niwelatora optycznego

Nic po najlepszej optyce niwelatora czy jego najwyższej normie pyło- i wodoszczelności, jeśli instrument jest rozregulowany i wyniki pomiarów nim są błędne. Każdy producent sprzętu pomiarowego przed "wypuszczeniem" towaru na rynek przeprowadza..

11. Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. I

Sprawdzenie i rektyfikacja prostopadłości płaszczyzny głównej libelli pudełkowej do osi głównej niwelatora. Przed rozpoczęciem właściwej rektyfikacji należy sprawdzić sprawność podzespołów mechanicznych niwelatora. Należy więc przyjrzeć się bliżej..

12. Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. II

Sprawdzenie i rektyfikacja prostopadłości osi głównej niwelatora do poziomej kreski siatki celowniczej. Błąd siatki kresek wykrywa się na dwa sposoby. 1. Będący wyposażeniem standardowym prawie każdego niwelatora pion sznurkowy, wieszamy w polu widzenia..

13. Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. III

Sprawdzenie poprawności pracy kompensatora. Brzęczy, stuka, puka... Jest duża szansa na to, że kompensator w niwelatorze ma się całkiem dobrze. Bo właśnie pierwszy test polowy tego podzespołu polega na delikatnym potrząśnięciu instrumentem lub puknięciu..

14. Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. IV

Sprawdzenie i rektyfikacja poziomego ustawienia osi celowej w zakresie działania kompensatora. Jest to już ostatnia czynność rektyfikacji polowej niwelatora optycznego. Pozostałe zostały opisane w poprzednich częściach poradnika (część I, część II i..

15. test tabelki

Disto D1Disto D110Disto D2 BTDisto X310Disto X3Disto X4Disto D510Disto D810Disto S910Pomiar współrzędnościowy P2P x x x x x x x x x Pomiar współrzędnościowy P2P x x x x x x x x x Pomiar współrzędnościowy P2P x x x x x x x x x Pomiar współrzędnościowy..