Do czego służy koło poziome w niwelatorze optycznym?

Koło poziome wykorzystuje się przy niwelacji metodą punktów rozproszonych. To pomiar „w przód” rzędnych (wysokości) charakterystycznych punktów terenu  przy jednoczesnym określaniu ich położenia metodą biegunową.

Niwelacja punktów rozproszonych to pomiar „w przód” rzędnych (wysokości) charakterystycznych punktów terenu przy jednoczesnym określaniu ich położenia metodą biegunową. Współrzędne płaskie pikiet określa się więc na podstawie pomiaru kątów właśnie za pomocą koła poziomego oraz odległości na podstawie odczytów z łaty niwelacyjnej. Właściwe pomiary sytuacyjne poprzedzone są nawiązaniem kątowym i odległościowym do jednego lub dwóch punktów o znanych współrzędnych i pomiarem wysokości niwelatora na stanowisku.

Trzeba pamiętać o ograniczeniach dokładnościowych wyznaczania położenia punktów rozproszonych. Zarówno pomiar odległości, jak i kątów obarczony jest dużą niedokładnością i metody tej nie można stosować do wszystkich rodzajów prac niwelacyjnych.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Pomiar odległości niwelatorem optycznym