Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. II

Sprawdzenie i rektyfikacja prostopadłości osi głównej niwelatora do poziomej kreski siatki celowniczej.

Błąd siatki kresek wykrywa się na dwa sposoby.

1. Będący wyposażeniem standardowym prawie każdego niwelatora pion sznurkowy, wieszamy w polu widzenia rozstawionego na statywie niwelatora, tak by swobodnie zwisający sznurek tworzył pionową linię. Najlepiej czynność te wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu, bo każdy podmuch wiatru obniża dokładność sprawdzenia niwelatora.
Celujemy niwelatorem na wiszący pion i sprawdzamy, czy sznurek pokrywa się z pionową kreską pomiarową lub jest do niej równoległy.

2. Na ścianie lub na innej, jasnej powierzchni rysujemy punkt (najlepiej krzyż z pionowym i poziomym ramieniem). Tak celujemy lunetą niwelatora , by punkt znalazł się na samym końcu poziomej linii siatki celowniczej (z prawej lub z lewej strony). Za pomocą leniwki koła poziomego powoli obracamy instrument w płaszczyźnie poziomej, obserwując czy pozioma linia siatki pokrywa się z naniesionym punktem.

Jeśli w pierwszym przypadku linia pionowa siatki celowniczej nie pokrywa się ze sznurkiem pionu, a w drugim - linia pozioma nie pokrywa się na całej długości z punktem pomiarowym, to mamy do czynienia z błędem siatki kresek. Do usunięcia tego błędu wygodniej korzystać jest z metody 1.

1. Celujemy tak, by pionowa kreska pokrywała się ze sznurkiem.
2. Zdejmujemy osłonę okularu lunety.
3. Wkręcając i wykręcając poszczególne śrubki rektyfikacyjne płytki ogniskującej, usuwamy skręcenie siatki kresek.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Polowa rektyfikacja niwelatora optycznego, cz. III