Słów kilka o dokładności niwelatorów optycznych

Miarą dokładności niwelatora optycznego, jest błąd średni mkm podwójnej niwelacji (w kierunku głównym i powrotnym) ciągu o długości 1 km. Błąd ten wyrażony jest w milimetrach.

Jeśli wyznaczamy przewyższenie między dwoma punktami A i B metodą odczytów w przód i wstecz i odległość między pikietami nie przekracza 100 m, oraz zakładamy, że błąd średni każdego odczytu jest identyczny i wynosi m = 1 mm, to błąd średni przewyższenia ΔhAB między dwoma punktami wynosi mΔhAB = m∙√2 = 1.4 mm.

Jeśli natomiast odcinki między punktami przekraczają 100 m i trzeba wykonać pomiar ciągu poligonowego z kilku stanowisk, to błąd średni przewyższenia ΔhRZ między reperem R i punktem zmierzonym Z oblicza się na podstawie błędu średniego mkm podwójnej niwelacji odcinka o długości 1 km (czyli dokładności niwelatora) i długości ciągu L (wyrażonego w kilometrach). Z prawa przenoszenia się błędów wynika więc, że błąd wyznaczenia przewyższenia w takiej konstrukcji to mΔhRZ = mkm∙√L. Jeśli znamy także błąd średni mR wyznaczenia wysokości HR reperu, to błąd średni wysokości zmierzonej HZ oblicza się ze wzoru mHZ = √mHR2 + mΔh2

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Zrób to sam - polowa rektyfikacja niwelatora optycznego