Dokładność dalmierzy laserowych

Jak rozumieć milimetrowe dokładności pomiaru fazowym dalmierzem laserowym?

Gdy czytamy parametry każdego dalmierza laserowego, zwracamy głównie uwagę na dokładność i zasięg. Drugim parametrem zajmiemy się w kolejnej części poradnika, podczas gdy teraz postaramy się wyjaśnić, czego powinniśmy się spodziewać po deklarowanej przez producenta dokładności dalmierza laserowego.

Musimy być świadomi, że dokładność w danych technicznych każdego modelu dalmierza laserowego - np. 1 mm - dotyczy dokładności wyznaczania odcinka o długości nieprzekraczającej dajmy na to 10 m. Powyżej tego dystansu błąd narasta liniowo np. o 0.025 mm/m. Oznacza to, że przy pomiarze długości 20 m nasz dalmierz może pokazać wartość zmierzonego dystansu z błędem 1.25 mm. Żeby tego było mało, w większości dalmierzy przyrost błędu przy większych odległościach (np. powyżej 30 m) jest "dynamiczniejszy" i wynosi np. 0.1 mm/m. Oznacza to, że dalmierz mierzący dystans 100 m może się "pomylić" aż o 8.5 mm!

Warto też pamiętać, że dokładność pomiaru dalmierzem laserowym jest mocno uzależniona od warunków atmosferycznych i środowiska, w jakim prowadzone są prace.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Zasięg dalmierzy laserowych