Jak działa dalmierz?

Wszyscy wiemy, do czego służy dalmierz. Ale czy podczas używania go zastanawiamy się, jak działa? Przeważnie nie. Zapewne warto poznać technologię, bo wiedza ta pozwoli nam poprawnie wykonywać pomiary.

Dalmierze ręczne, które można spotkać na polskim rynku, dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

 • dalmierze elektromagnetyczne (szczególny ich przypadek to dalmierze laserowe)
 • dalmierze ultradźwiękowe

W pierwszej grupie znajdują się z kolei, ze względu na technikę wyznaczania odległości:

 • dalmierze fazowe
 • dalmierze impulsowe

Najprościej rzecz ujmując, dalmierze służą do bezinwazyjnego, jednoosobowego wyznaczania odległości. Dystans obliczany jest na podstawie pomiaru czasu, podczas którego impuls elektromagnetyczny lub dźwiękowy przebywa drogę 2D.

Dalmierze laserowe są najchętniej i najczęściej kupowanymi rodzajami ręcznych dalmierzy na świecie. Głównie ze względu na bardzo dobry stosunek ceny do możliwości oraz pewnych cech technologicznych, które sprawiają, że urządzenia te są szybkie, precyzyjne i zużywają mało energii.

Sercem dalmierza laserowego jest układ optyczno-elektroniczny, który odpowiada za wysłanie impulsu elektromagnetycznego (laserowego), odbiór sygnału odbitego i jego analizę. Impuls laserowy wysłany przez nadajnik dociera do mierzonego obiektu, odbija się od jego powierzchni i powraca do dalmierza, gdzie układ elektroniczy wyznacza odległość:

 • obliczając czas przebycia drogi 2D na podstawie pomiaru przesunięcia fazy fali wysłanej i powracającej - mowa wtedy o dalmierzach fazowych
 • na podstawie bezpośredniego pomiaru czasu, jaki jest potrzebny impulsowi na przebycie podwójnej drogi między dalmierzem i obiektem - mowa wtedy o dalmierzach impulsowych

Dalmierze ultradźwiękowe działają na podobnej zasadzie jak dalmierze laserowe. Tutaj jednak zespół nadawczy nie emituje fali elektromagnetycznej, a falę dźwiękową. Moduł elektroniczny mierzy czas, jaki upływa od wysłania sygnału ultradźwiękowego przez nadajnik do odebrania powracającego echa przez odbiornik.

Już te podstawowe informacje pokazuję nam podstawowe właściwości dalmierzy:

 • do pomiaru odległości wygenerowana fala świetlna lub dźwiękowa musi się odbić od obiektu, do którego wyznaczany jest dystans
 • dalmierze laserowe nie mierzą więc do obiektów przezroczystych
 • wszystkie rodzaje dalmierzy (a szczególnie ultradźwiękowe) wymagają widoczności między instrumentem a celem
 • im obiekt, do którego wykonuje się pomiar, jest jaśniejszy i bardziej porowaty, tym zwiększa się dokładność wyniku i skuteczność dalmierza
 • fale świetlna (laserowa) i dźwiękowa (ultradźwiękowa) przemieszcza się w atmosferze, która powoduje ich zakłócenia, wpływając często na niemożliwość zarejestrowania wyników

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Typy dalmierzy - laserowe dalmierze fazowe