Typy dalmierzy - laserowe dalmierze fazowe

Fazowe dalmierze laserowe są najpopularniejsze. Zawdzięczają to technologii pomiaru odległości, która zapewnia wysoką dokładność pracy, spory zasięg działania i dużą skuteczność wyznaczania dystansu.

Układ nadawczy laserowego dalmierza fazowego emituje ciągłą falę elektromagnetyczną. Sygnał wysyłany przez generator różni się od sygnału powrotnego (odbitego od obiektu, do którego mierzony jest dystans) przesunięciem fazowym w czasie t. Obliczana przez układ elektroniczny dalmierza droga fali elektromagnetycznej, a tym samym szukana odległość, jest funkcją prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej, różnicy faz i częstości kołowej. Dodatkową niewiadomą w równaniu na mierzoną odległość jest całkowita liczba odłożeń fali wzorcowej generowanej przez dalmierz. Parametr ten wyznacza się, poprzez wykonywanie pomiaru na różnych częstotliwościach wzorcowych.


Leica Disto D510 - jeden z bardziej zaawansowanych dalmierzy laserowych fazowych na rynku

Jakie są podstawowe zalety dalmierzy fazowych?

 • bardzo wysoka dokładność pomiaru (np. 1 mm)
 • spory zasięg (nawet do 250 m), co pozwala stosować dalmierze fazowe w większości prac montażowo-konstrukcyjno-budowlanych czy geodezyjnych
 • duża niezawodność pomiarów w trudnych warunkach terenowych i przez przeszkody
 • szybkość działania - sprzęt mierzy kilkumetrową odległość w ok. 1 s
 • niskie zużycie energii - możliwość wykonania nawet kilku tysięcy pomiarów dystansu na 4 bateriach "paluszkach"
 • małe rozmiary, niska waga - łatwy transport i przechowywanie
 • integracja z oprogramowaniem pomiarowo-obliczeniowym i możliwość wykorzystania wyznaczonych długości do obliczania innych wartości geometrycznych (np. pola powierzchni)
 • atrakcyjna cena zakupu w stosunku do możliwości pomiarowych
 • widoczna plamka laserowa, która służy jako wskaźnik i łatwia celowanie

Jakie są podstawowe wady dalmierzy fazowych?

 • przy wyznaczaniu dłuższych odległości (powyżej 30-50 m) trzeba używać statywu - pomiar z ręki do małego obiektu jest praktycznie nie do zrealizowania
 • maksymalny zasięg dalmierz osiąga przy pomiarze do jasnych obiektów, których płaszczyzna odbicia sygnału jest prostopadła do kierunku, z którego dochodzi wiązka laserowa - pomiar długich odległości do skośnie ustawionej ściany będzie bardzo utrudniony
 • spora wrażliwość na pracę w nasłonecznionych pomieszczeniach i na zewnątrz w pełnym Słońcu - często sygnał odbity jest rozpraszany i jego moc po powrocie do układu odbiorczego nie jest wystarczająca, by wyznaczyć odległość

Dla kogo fazowy dalmierz laserowy?

 • dla każdego, kto potrzebuje szybko, sprawnie i z dużą dokładnością wyznaczyć odległość i na jej podstawie policzyć pole powierzchni, kubaturę czy wytyczyć odcinki o stałej długości

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Typy dalmierzy - laserowe dalmierze impulsowe