Zasięg dalmierzy laserowych

Wydaje się, że zasięg jest parametrem każdego dalmierza, traktowanym przez kupujących jak fetysz. To na jego podstawie wybieramy konkretny model, zapominając o fizycznych prawidłach, które rządzą optyką.

Wydaje się, że zasięg jest parametrem każdego dalmierza, traktowanym przez kupujących jak fetysz. To na jego podstawie wybieramy konkretny model, zapominając o fizycznych prawidłach, które rządzą optyką.

Jeśli wybieramy dalmierz laserowy przez pryzmat jego zasięgu pomiaru, musimy pamiętać o tym, że parametry podawane przez producentów odnoszą się do tzw. typowych warunków pracy. Oznacza to, że dalmierz osiągnie swój maksymalny zasięg w konkretnych warunkach otoczenia. Mają one określone wartości nasłonecznienia czy wilgotności, a nawet kolor i chropowatość celu. Każde odstępstwo od tych typowych warunków pomiaru spowoduje zmianę maksymalnego zasięgu dalmierza, przeważnie skracając go, a nie wydłużając.

Musimy więc pamiętać o kilku podstawowywch zasadach pomiaru odległości i osiągania maksymalnych zasięgów pracy:

  • płaszczyzna obiektu, do którego wykonujemy pomiar, musi być prostopadła do wiązki lasera, tak by jak największa część sygnału została odbita i odebrana przez dalmierz, pomiar do powierzchi skośnych (np. do powierzchni dachu) znacznie ogranicza zasięg instrumentu, często nawet uniemożliwiając zmierzenie dystansu
  • cel powinien być jak najjaśniejszy, ciemne barwy pochłaniają wiązkę laserową wysyłaną przez dalmierz, więc tylko niwielka jej część wraca do modułu odbiorczego instrumentu
  • porowatość celu sprawia, że dalmierz jest skuteczniejszy, do obiektów o nieregularnej strukturze powierzchni można mierzyć znacznie większe odległości niż do powierzchni idealnie płaskich
  • mocne nasłonecznienie powoduje rozpraszanie wiązki laserowej i w ten sposób znacznie skraca maksymalny zasięg dalmierza elektronicznego
  • wszelkiego rodzaju zapylenie otoczenie, mgła czy opady atmosferyczne obniżają nie tylko możliwości odległościowe dalmierza laserowego, ale także jego skuteczność i dokładność
  • dokładny i pewny pomiar najdłuższych odcinków jest możliwy tylko z wykorzystaniem stabilnej podstawy, najlepiej statywu, każdy minimalny ruch dalmierza powoduje znaczne błędy w celowaniu na odległość kilkudziesięciu metrów

Podsumowując te kilka zdań, należy stwierdzić, że w przypadku dalmierzy laserowych sprawdza się stara ludowa mądrość, że od "przybytku głowa nie boli". Warto kupować instrument o "numer" większy niż najdłuższe odległości, z którymi spotkamy się w zadaniach pomiarowych. Jeśli więc zamierzamy mierzyć w otwartym terenie dystanse 70-metrowe, poszukajmy modelu, który w danych technicznych ma zasięg 80 lub nawet 100 m. Będzie to gwarancja, że nawet w trudnych warunkach instrument poradzi sobie z wyznaczeniem kilkudziesięciometrowej długości.

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!