Typy dalmierzy - laserowe dalmierze impulsowe

Impulsowe dalmierze laserowe są znane niewielkiemu gronu użytkowników. Głównie za sprawą swoich specyficznych właściwości, które sprawiają, że nie nadają się one wszystkich zastosowań.

Układ nadawczy laserowego dalmierza impulsowego wysyła pojedynczy impuls elektromagnetyczny w przeciwieństwie do dalmierzy fazowych, które emitują sygnał ciągły. Elektronika instrumentu mierzy czas (za pomocą precyzyjnego zegara) przebycia przez impuls drogi do obiektu i z powrotem i z prostej zależności fizycznej (z wykorzystaniem znajomości prędkości światła) oblicza odległość.


Dalmierz impulsowy Trupulse 360R do pomiarów 1000-metrowych dystansów

Jakie są podstawowe zalety dalmierzy impulsowych?

 • bardzo duży zasięg dochodzący nawet do ponad 1000 m
 • duża skuteczność pomiarów w trudnych warunkach terenowych i pogodowych
 • w większości modeli zastosowanie konstrukcji lornetkowej poprawia dokładność celowania, a co za tym idzie dokładność pomiarów
 • zintegrowane dodatkowe czujniki - kompas, inklinometr - rozszerzające możliwości dalmierzy o pomiar odległości skośnych, poziomych i przewyższeń
 • niskie zużycie energii - możliwość wykonania nawet kilku tysięcy pomiarów dystansu na 4 bateriach "paluszkach"
 • małe rozmiary, niska waga - łatwy transport i przechowywanie
 • możliwość łatwej integracji dalmierzy wyposażonych w Bluetooth z odbiornikami GPS
 • prostota obsługi
 • duża odporność na kurz i wodę

Jakie są podstawowe wady dalmierzy impulsowych?

 • stosunkowo niska dokładność przy pomiarze bliskich odległości, która maleje wraz z dystensem (np. dokładność przy 1200 m to ok. 30 cm)
 • ograniczone możliwości stosowania w aplikacjach inżynierskich
 • brak wyświetlacza wymaga od użytkownika odczytywanie wyników pomiarów z wbudowanego w lunete ekranu LCD
 • słabo rozbudowane oprogramowanie

Dla kogo impulsowy dalmierz laserowy?

 • dla szerokiego grona specjalistów GIS, którzy zajmują się pomiarami aktualizacyjnymi do baz danych topograficznych, które nie wymagają wysokich dokładności

Więcej o praktycznym wykorzystaniu sprzętu na www.blog.mierzymy.pl. Zapraszamy!

Czytaj dalej... Typy dalmierzy - dalmierze ultradźwiękowe